SAL7372, Act: V°290.1 (628 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°290.1  
Act
Date: 1479-03-22

Transcription

2019-11-04 by xavier delacourt
Opt tgeschille geport voir arnde vander berct burg(er)meester/
tussche(n) ghijsbrechte de rave van thiene(n) ter eender en(de) janne/
va(n) bollar wonen(de) te loven(e) t(er) ande(r) aengaen(de) eene(n) p(er)de dat/
jan tegen den voirs(creven) ghijsbrechte gecocht hadde om vii r(inssche) g(ulden)/
te xx stuv(er)s tstuck drie pl(a)c(ken) voe(r) den st(uver) eens tons(er) vrouwen/
dage sinte pet(er)s naestcomen(de) te betale(n) d(air)af de voirs(creven) ghijsbr(echt)/
meynde ende hielt dat zijn souden acht gelijke r(inssche) g(ulden) Op/
dwelck geschille de selve jan bij consente van zijnen/
wederma(n) voirscr(even) en(de) op cost vanden ongelijcken soe den/
borg(er)meest(er) voirscr(even) dat kenlijck was hadde alhier doe(n) comen/
zeke(re) getuygen van thiene(n) die bijde comenscap ware(n) tot/
drien toe die welke bij ov(er)geve(n) van p(ar)tien op huere/
consciencie inder saken ov(er)hoirt zijn ende dair inne gecleert/
hebbe(n) dat hen kenlijck es dat jan dat niet meer en/
cochte dan de voirs(creven) seven rinssche gul(den) Ende dat vorw(er)de/
was inder come(n)scap want tp(er)t ten tijde vand(er) come(n)scap/
te ludicke w(er)t was dat de voirs(creven) v(er)cope(r) alst wed(er)come(n)/
wa(r)e van dair bynne(n) ii oft iii dage(n) te loven(e) den voirscr(even)/
janne leve(re)n soude en(de) als hij dat besien hadde soe/
soude hij d(er) comenscap quijt moege(n) zijn geliefdet hem op/
te betale(n) tgelach dat dair verdroncken was en(de) oft/
tp(er)t niet weder en q(ua)me soe soude de v(er)cope(r) oick vand(er)/
come(n)scap moege(n) ongehoude(n) zijn betalen(de) selve tvoirs(creven) gelach/
ald(air) verdroncken Soe es gecleert dat de cope(r) v(er)legge(n) sal/
de coste(n) vand(en) voirs(creven) getuyge(n) gedragen(de) xxvii(½) st(uvers) aen tgelach/
te b(er)tele ruyssche(n) en(de) aende(n) meye(r) va(n) thiene(n) aend(en) br(ieve) en(de)/
aend(en) bode ts(er) x st(uvers) en(de) ae(n) raste(re)n (½) st(uver) en(de) dat he(m) die aende/
voirs(creven) vii r(inssche) g(ulden) te(n) t(er)mijne voirg(eruert) tafslage come(n) en(de) gecort sulle(n)/
worde(n) Ende vand(en) ande(re)n coste(n) bij tp(er)t gedaen inder h(er)berge(n) d(air)af/
p(ar)tie(n) oick discorderd(en) wiese betale(n) soude d(air)af sal elck hue(re)r/
blive(n) op dbeloep va(n) zijne(n) rechte om d(air)af gedae(n) te w(er)d(en)/
des trecht wijse(n) sal op dats p(ar)tien niet en conne(n) v(er)lijcken/
cor(am) d(i)c(t)o berct burg(imagistr)[o] langr(ode) tybe willem(air) scab(inis) m(ar)cii xxii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt