SAL7372, Act: V°90.1 (225 of 840)
Search Act
previous | next
Act V°90.1  
Act
, eerste lijnen in latijn
Date: 1478-10-02

Transcription

2018-11-11 by xavier delacourt
It(em) villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit wil(he)lmu(m)/
de haesdonck causidicu(m) ad om(n)ia et sin(gu)[la] bo(na) i(m)mo(bilia) et he(re)d(itaria) ernardi/
quond(am) del menye infra lo(vaniu)[(m)] et extra sit(a) in mans(ionibus) domibus/
curt(ibus) terr(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis vineis censu t(re)censa redd(itibus) et/
suis p(er)tinen(tibus) univ(er)s(is) pro s(um)ma arbitrali (con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovanien(sium)/
quar(um) tenor sequitur in hec verba Wij jan de witte sone/
wilen vrancx en(de) lodewijc vand(en) meersberghe scepen(en) te loeven(en)/
doen cond allen lieden dat opten dach datum van desen voer/
ons comen zijn in p(ro)pren p(er)sone otte van hoechstrate(n) en(de) jan/
coulon als segge(re)n gecoren en(de) genome(n) van ja(m)marde del/
malmaison ter eender zijden ende ernarde del menye ter/
ande(re) van en(de) op alsulcken stoote en(de) s gescille(n) als zij hadden/
tege(n) malcande(re)n om seke(re) costen die zij te beyden zijden/
gehadt en(de) geleden hadde in eenen gedinge dat zij int/
jaer voirleden tege(n) malcande(re)n gehadt hadden en(de) des dair/
aen cleefde dair af de selve p(ar)tie(n) hen in wederssijden/
inde selve segge(re)n voir scepen(en) van loeven(en) opden naestlesten/
dach der maent van julio lestleden verbonden en(de) submitteerd(en)/
en(de) geloofden hue(r) uutsprake te acht(er)volge(n) En(de) hebben/
mits dien deselve segge(re)n naevolgen(de) der submissien bij/
p(ar)tie(n) gemaect ende binne(n) den tide der selver hue(r) uutsprake/
gedaen ende eendrechtelijc gepronu(n)cieert ind(er) manie(re)n hier/
nae volgen(de) Inden yersten dat de voirs(creven) ernart del menye/
den voirs(creven) ja(m)marde sonder vertreck volcomelijc ontlasten/
sal vander hootvaert die bij scepen(en) van dongelberghe/
voirtijts in een sake hangen(de) voir hen tusschen de voirs(creven)/
p(ar)tie(n) voir scepen(en) van loeven(en) bracht hebben Voirt is hue(r)/
uutsprake dat de voirs(creven) ernart den voirs(creven) ja(m)marde betalen/
sal voer de costen en(de) lasten die hij int vervolge(n) vanden/
gedinge(n) die hij hadde tegen den voirs(creven) ernart uutgeleecht/
hadde de so(m)me van drienveertich guld(en) te weten thien/
silve(re)n pe(n)ninghe geheete(n) stuvers der mu(n)ten ons genedichs/
hee(re)n tshertoge(n) van bourg(oign)[en] en(de) van brab(ant) voir elke(n) d(er) selv(er) guld(en)/
gerekent deen d(er)del d(air) af te bamisse naestcomen(de) dand(er) d(er)del te paessche(n)/
d(air)nae volgen(de) en(de) tderde derdel va(n) hede(n) ov(er) een jaer en(de) telcke(n) t(er)mijne als/
vervolchde(n) schout gedae(n) int jair ons he(re)n xiiii[c] en(de) liii opte(n) vij[te(n)] dach/
va(n) augusto It(em) ja(m)mard(us) cont(estitur)? wil(he)lmo de haesdonc causidico in om(n)i/
cor(am) langrode vertrike octobr(is) v a(nn)[o] lxc Et h(ab)uit querel(as) h(iis) int(er)f(uerunt)/
roelants willem(air) octobr(is) s(e)c(un)da
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt