SAL7373, Act: R°93.3-V°93.1 (233 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°93.3-V°93.1  
Act
Date: 1479-10-22

Transcription

2019-05-21 by Greet Foblets
It(em) jouffr(ouwe) else pynnock weduwe willems wilen van/
daelhem cum tuto(r)e in p(rese)ncia heeft gekint ende gelijdt/
dat henr(ic) pynnock hue(r) brued(er) met ghereeden pe(n)ninghen/
huer volcomelijck ende wale gecontenteert vernuecht/
afgequeten ende gelost heeft de helicht van alsulcken/
acht ryns guld(en) erflijc als hue(r) in deylinge(n) vielen/
oft besedt en(de) bewesen worden met scepen(en) brieven van/
loeven(en) xxiiii januar(ii) a(n)n[o] lxxv ind(er) deylinge(n) tussche(n) den/
bruede(re)n ende suste(re)n pynnocx gedaen ende dair af de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) else de wederhelicht heeft bekint bijde(n) voirs(creven) henr(icke)
//
hue(re)n brueder afgeleet te zijne octobr(is) xxv lestlede(n) Scelden(de)/
d(air) af ende van allen verloopen(en) rinten van dien volcomelijck/
quite voir huer hue(re)n erfg(enamen) en(de) nacomeling(en) den voirs(creven) henr(icke)/
zijne(n) erfg(enamen) en(de) de goede dair voe(r) verobligeert P(ro)mitten(s)/
null(atenus) alloqui sed war(andizare) sup(er) d(i)c(t)o censu cum de(bi)[t(a)]/
eff(estucati)[o(n)e] modo de(bi)[to] renu(n)c(ians) Promitt(ens) sat(isfacere) si q(uid) prout cor(am)/
opp(endorp) berct oct(obris) xxii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer