SAL7373, Act: V°167.3 (385 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°167.3  
Act
Date: 1480-01-11

Transcription

2020-04-11 by Greet Foblets
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sulle(n) zien oft hoire(n) lesen/
borg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raet der stat va(n) loven(e) saluyt/
doe(n) cont dat willem va(n) buetsele wonen(de) inde wildega(n)s/
te loven(e) ende heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht/
p(ro)cu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) zweer naghel secretar(is) der/
stat va(n) berghen opden zoom cornelise va(n) spelle walrave(n)/
zone claus janne va(n) borre en(de) willem(me) va(n) leefdale aut/
Alle en(de) yegewelke zijn saken questien en(de) geschille(n) die de/
voirscr(even) willem alsnu uuytstaen(de) heeft oft namaels hebbe(n) sal/
moege(n) voir wat gherichte gheestelijck en(de) weerlijck (et)c(etera)/
Alle desselfs wille(m)s jairgul(den) sculde(n) opcomi(n)gen en(de) v(er)valle(n)/
Te v(er)ware(n) te mane(n) teyssche(n) opte bue(re)n en(de) tontfange(n) d(air) voe(r)/
te pande(n) in mel(iori) for(ma) Promitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo/
cav(er)chon burg(imagistr)[o] reth(eman) moelen januar(ii) xi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer