SAL7373, Act: V°349.2 (770 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°349.2  
Act
Date: 1480-06-09

Transcription

2021-11-21 by Greet Foblets
It(em) de voirs(creven) gehuysschen sullen voir hue(re)n incomen(e) inder stoven ter/
vesticheyt den voirs(creven) hee(re)n ja(n)ne en(de) henricke geven en(de) in handen stellen/
xxv r(ijns)gul(den) te xx stuv(er)s tstuc drie pl(a)c(ken) voir den stuv(er) om de naest/
comen(de) vallen(de) payme(n)ten dair af onder te houden Ende dae(re)nboven/
onder de wet tot behoef en(de) ter vesticheyt der voirs(creven) hee(re)n jans ende/
henricx stellen alle hue(r) brieve het zij van haven oft erven lijfpensien/
oft ande(re) om die aldair te bliven sonder e(n)nige vanden goeden besunder/
vanden erve dair die op spreken te moegen verthie(re)n oft vercoepen/
sonder der selver hee(re)n jans oft henricx consent cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-14 by Jos Jonckheer