SAL7375, Akte: R°43.1 (99 van 1101)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°43.1  
Act
Datum: 1481-07-28

Transcriptie

2019-03-02 door Dieter Taillieu
It(em) h(ier) nae heeft henr(ick) van des(er) t(er)mi(n)acien en(de) oic vanden p(ri)ncipalen/
lesten vo(n)nisse bij scepen(en) gewesen begheert copie om hem te/
beraden(e) dair op de p(ro)cur(ator) vand(en) wederp(ar)tien versocht dat henr(ick)/
acht(er)volgen(de) der t(er)mi(n)acien voirs(creven) dach nemen soude om te di(mi)nue(re)n/
de costen bij hem overgegeve(n) en(de) waer hij egheene(n) dach en/
name dat hij versteken soude zijn dair op uutgesproken/
geseyt en(de) get(er)mineert bijder stadt dat men he(m) copie doen soude vand(en)/
voirs(creven) vo(n)nisse en(de) t(er)mi(n)acien inder maten gelijc op ande(re)n tijden geschiet/
was he(m) en(de) zijnder p(ar)tien en(de) wert hem dach va(n) diminue(re)n de/
costen gep(re)figeert bijder wet va(n) heden over xiiii nachte(n) ten langsten/
oft corte(re)n bij alsoe he(m) dat geliefde eod(em)
Nagekeken doorLieve Van Hoestenberghe
ModeratorLieve Van Hoestenberghe
Laatste update:: 2017-01-25 door Xavier Delacourt