SAL7375, Act: V°108.1 (241 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°108.1  
Act
Date: 1481-10-08

Transcription

2020-01-22 by Dieter Taillieu
Allen (et)c(etera) doen condt katlijne thijs wed(uwe) willems wilen de moer/
heeft geco(n)stitueert volcomen macht en(de) p(ro)cu(r)acie geg(even) sonder/
e(n)nich weder roepen roelofve van erpe om inne te heffen(e) te/
bue(re)n en(de) tontfangen alsulken twee croonen erflijck als de voirs(creven)/
weduwe jairlix heeft en(de) heffen(de) es op seke(re) pande en(de) goede toe/
behoiren(de) ja(n)ne raeps gelegen te werchte(r) dair voe(r) te panden te/
daghen te beleyden rasteme(n)te te doen leggen die met rechte/
texeque(re)n te vervolgen te vorde(re)n (et)c(etera) den schulders [d(air)af] te quite(re)n/
en(de) volcomen quitan(cie) te gheven en(de) allet ghene te doen(e) dat/
de voirs(creven) katlijne selve doen soude moegen (et)c(etera) soe lange en(de)/
tot deze tijt toe dat de voirs(creven) roelof d(air)aen gehaven en(de) ontfangen/
sal heben xi r(inssche) g(uldenen) et te xx stuv(er)s tstuck en(de) elken ix stuv(er)s/
en(de) elken stuver te drie pl(a)c(ken) eens die zij hem als p(ro)cur(eur) der wed(uwe)/
lucas uut deughdeliker schult schuldich es en(de) niet voirde(r)/
promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) tybe burg(imagistr)[o] roelofs buetsele/
scab(inis) octobr(is) viii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt