SAL7375, Act: V°71.5-R°72.1 (175 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°71.5-R°72.1  
Act
Date: 1481-09-05

Transcription

2019-12-18 by Dieter Taillieu
Vanden stoote questien en(de) geschillen wesen(de) tusschen pira du mont/
meye(r) van monstir sur thil ter eender zijden en(de) daniel hene d(i)c(t)i le/
g(ra)nt clerck ter ande(re) zijden van diversen eysschen en(de) gebreken die zij/
tot malcande(re)n uutstaen(de) hebben in e(n)niger manie(re)n het zij voir meye(r)
//
en(de) scepen(en) van monstir sur tilh oft voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(e) totten daghe toe va(n) heden hebben hen de selve p(ar)tien/
gesubmitteert en(de) verbonden in segge(re)n te weten(e) de voirs(creven) pira de/
mont in lambeert du fay en(de) de voirs(creven) daneel in bandewijne/
raes in sulcker vuegen dat elck p(ar)tie zijn gebreken den segge(re)n vand(en)/
ande(re)n overgeven sal in gescrifte by(n)nen viii dagen en(de) by(n)nen acht/
dagen d(air)nae hen wederleggen doen en(de) zij sullen hen uutsprake/
doen by(n)nen eender maent d(air)nae volgen(de) promitt(entes) rat(um) cor(am) buetsele/
hoelair septembr(is) v[ta]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt