SAL7376, Act: R°116.3-V°116.1 (234 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°116.3-V°116.1  
Act
Date: 1482-10-26

Transcription

2020-07-10 by  Marie-Bernadette Desmedt
Want h(er) jan maroton prieste(r) deken der kercken va(n) s(in)[te] pet(er)s te/
luydick als geleyt nae deser stadt recht voir zijn wettich gebreck/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(e) tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve jacops van schore soe wair die gelegen zijn/
hem met brieve(n) van des(er) stadt gescr(even) aen den meye(r) va(n) orp le/
grant heeft doen leve(re)n alle de selve goede onder hem gelegen/
en(de) jacoppe en(de) zijne(n) wy(n)nen dach va(n) rechte alhier te co(m)pare(re)n/
oft zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge yet hadden willen allige(re)n/
oft de voirs(creven) scepen(en) brieve impugne(re)n heeft doen bescheyden/
tot welken daghe noch oic op heden alse ten verstreken(en) dage/
van rechte de voirs(creven) jacop noch nyema(n)t van zijne(n) weghen/
geco(m)pareert en is den voirs(creven) willem(me) va(n) leefdale als p(ro)cur(eur)/
des voirs(creven) hee(re)n altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) soe/
v(er)re dat scepen(en) va(n) loeven(e) ter manissen smeyers nae dat hen/
behoirlijc heeft gebleken bij rapporte pauwels bierman des(er)/
stad bode de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbescheydi(n)ge geschiet te zijne
//
gewesen hebben voir een vo(n)nisse dat men den voirs(creven) geleydden/
vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht va(n) zijne(n) beleyde/
en(de) leveri(n)gen voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen/
es in sca(m)pno octobr(is) xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt