SAL7377, Act: V°125.3-R°126.1 (246 of 950)
Search Act
previous | next
Act V°125.3-R°126.1  
Act
Date: 1483-10-04

Transcription

2020-10-24 by arlette De Paepe
Want h(er) jan marotton deken van geldenaken dewelke uuyt/
machte van scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) houden(e) en(de) besitten(de) is/
aen en(de) op zeke(re) goede en(de) pande gelegen inde p(ro)chien va(n)/
marilles en(de) sint jans gheest en(de) d(aer)omtrint bescr(even) in onsen/
reg(ist)re xviii januar(ii) a(nn)[o] lxxx[tich] eene rinte van twintich/
rinsche gul(den) tsjaers alle de selve goede gielijse eveloge/
d(er) stat bode in zijne(n) name heeft doen leve(re)n en(de) dach va(n)/
rechte doen beteeken(en) ja(n)ne rassijn jaspe(re)n va(n) merck joffr(ouwe)/
de crenwijck en(de) den erfgename(n) pet(er)s wijlen liegois ende/
hue(re) n wy(n)nen oft zij tegen de voirscr(even) leveringe yet hadd(en)/
wille(n) allige(re)n Tot welk(en) dage noch oick op heden als/
ten v(er)streken(en) dage de voirscr(even) p(er)sone noch p(ro)cur(eur) va(n) hue(re)n/
wegen gecompareert en is den voirs(creven) he(re)n ja(n)ne marotton/
/ trecht voirt versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loven(e)/
t(er) manissen smeyers gewesen hebben voir een vo(n)nisse nae dat/
hen behoirlijck heeft gebleken vij rapport des voirs(creven) giel(ise)/
de voirscr(even) leveringe ende dach bescheydinge geschiet te/
zijne wair de wed(er)p(ar)tie van he(re)n marotton niet en q(ua)me/
ten opstane smeyers en(de) d(er) scepen(en) datme(n) den voirscr(even)/
he(re)n ja(n)ne houden soude inde macht van zijne(n) scepen(en)/
brieve(n) en(de) leveringe(n) also v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n)/
is in scampno cor(am) scabinis octobr(is) iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt