SAL7382, Act: V°118.3-R°119.1 (233 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°118.3-R°119.1  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
It(em) ter stont d(air) nae acht(er)volgen(de) desen hebben de selve/
segge(re)n hue(re) eendrachtige uutsprake gedaen ind(er)/
vuege(n) en(de) manie(re)n hier nae bescr(even) Inden yersten dat/
de selve p(ar)tien sculdich sullen zijn te houden van/
weerden tot eeuwigen dagen alsulken deylinge en(de)/
sceydinge als tande(re)n tijden tusschen hen gedaen ende/
gebuert [es] te thiene(n) voir notar(is) en(de) getuygen vand(er)/
/ daet xiiii[c] lxxxv xvii januarii dair notar(is) aff was/
libeert de cortijs geheete(n) oyen vanden erfgoeden en(de) pachte(n)/
d(air) inne begrepen en(de) dat elck van des and(er)s gedeelte/
renu(n)cie(re)n en(de) v(er)thiden sal voir scepen(en) van loven(e) ende/
malcande(re)n dair aff gelove(n) genoech te doen(e) alsoe dat/
elken genoech sal sijn It(em) voirts dat de voirs(creven) medart/
sal geheelijck en(de) al te male quite(re)n en(de) quijtschelde(n)/
den voirs(creven) ja(n)ne bleycke(re) en(de) lijsbette(n) zijnd(er) huysvr(ouwe)/
van allen den beruerlijcken en(de) haeflijken goeden die sij/
gehadt moegen hebben en(de) hen eensdeels v(er)schene(n) sijn van/
hue(re)n vad(er) en(de) moed(er) Geloven(de) d(air) aff hem ne(m)mermeer/
eysch te maken en(de) des soe sullen de selve jan bleycke(re)/
en(de) sijn wijff sculdich sijn te geven(e) den voirs(creven) medarde/
mackart xxii(½) r(inscche) gul(den) te lx pl(a)c(ken) tstuck eens te wete(n)/
de seven rinssche gulden(en) d(air)aff bynne(n) acht dage(n) naist/
comen(de) seve(n) r(inssche) g(ulden) te kersmisse d(aer) nae en(de) tsurplus te/
weten(e) viii(½) r(inssche) gul(den) te half vasten(en) d(air) nae volgen(de) quol(ibet)/
ass(ecutu)[m] cor(am) eisdem
ContributorsSabrina Keyaerts , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-01-24 by Sabrina Keyaerts