SAL7382, Act: V°269.4-R°270.1 (453 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°269.4-R°270.1  
Act

Transcription

2020-01-06 by Dirk De Wever
It(em) mychael van hest van s(in)t truyden heeft gelooft woute(re)n/
vanden tymple ende d(er) jouffr(ouwe) zijnder moeder [aut] te betalen(e)/
de so(m)me van thien r(ins)g(ulden) te lx pl(a)c(ken) tstuck ter goeder rekeni(n)g(en)/
te weten(e) de vijff r(ins)g(ulden) tsinte jansmisse naistcomen(de)/
ende dande(r) vive r(ins)g(ulden) tons(er) vrouwe(n) daige nativitat(is)/
d(air)nae volgen(de) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] met cond(icien) oft hij den yersten/
/ t(er)mij(n) lyet ov(er)gaen zond(er) betalen acht daige lanck dat dan/
all gevalle(n) sal zijn ende sullen trecht vand(er) stadt moege(n)/
volgen met hachte(n) en(de) and(er)ssins alsoet hen gelieve(n) sall/
sonder voirde(r) recht te sueken(e) cor(am) naus(nydere) sub(stitu)[to] burg(imagistr)[o]/
junii p(rim)[a]
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-05 by Inge Moris