SAL7382, Act: V°56.3-R°57.1 (104 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°56.3-R°57.1  
Act

Transcription

2023-10-29 by 
Want arnoldus van kets die als p(ro)cur(eur) jouffr(ouwen) katlijne(n)/
van dormale beghijne inden groote(n) beghijnhove te/
loven(e) nae des(er) stadt recht voir huer wettich gebreck/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) come(n) en(de)/
geleyt es tot allen den goede(n) beyde have en(de) erve m(ar)gr(ieten)/
va(n) dormale weduwe pet(er)s wijlen boels soe wair/
die gelegen zijn hem oft gielijse eveloege des(er) stadt/
bode [met br(ieven) va(n) des(er) stadt gescr(even) aende(n) meye(re) van heverle] alle de selve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n/
inde(n) name d(er) voirs(creven) jouffr(ouwen) katlijne(n) en(de) d(er) voirs(creven) wed(uwen)/
en(de) joese augustijns hue(re)n wynne wonen(de) ond(er) v tophe(m)/
inde p(ro)chie va(n) houthev(er)le dach van rechte doen
//
besceyden te compare(re)n inde banck voir meye(re) en(de) scepen(en) van/
loven(e) soe v(er)re sij hen tegen de selve leveringe hadde(n) willen/
oppone(re)n ald(air) sij niet gecompar(eer)t en sijn noch p(ro)cur(eur) van /
hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydde(n) (com)pare(re)nde en(de) trecht voirt/
v(er)sueken(de) Soe hebben scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen bij raporte en(de) cleernissen des voirs(creven) boden/
behoirl(ijck) hadde gebleken de voirs(creven) executie geschiet te/
sijne gewesen voir een vo(n)nisse soe v(er)re de wed(er)p(ar)tie/
vande(n) geleydden niet en compar(eer)t ten opstane va(n) meye(re)/
en(de) scepen(en) dat men den selve(n) geleydde(n) inden name als/
vo(r)e vande(n) voirs(creven) goeden houde(n) soude inde macht va(n)d(en)/
voirs(creven) scepen(en) brieve(n) beleyde en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst/
noch voir scepen(en) come(n) es in scampno julii xxiiii
Contributors
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-08-24 by Inge Moris