SAL7384, Act: R°291.2-V°291.1 (529 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°291.2-V°291.1  
Act
Date: 1490-01-14

Transcription

2019-10-21 by fernand BERTRAND
Tusschen mijne(n) hee(re) willem(me) kynsgod proest van tong(er)loe/
ter eenre ja(n)ne alarts ende henr(icke) zelkarts borg(er)meest(er)s/
van halen inden name en(de) van wegen der selv(er)/
stadt ende oick van henr(icke) van zurple alh(ier) bijden/
selve(n) proest geresteert zijnde t(er) ande(re) om den/
acht(er)stelle van thien rinsschegulden(en) tsjaers/
lijftochte(n) vand(en) drie leste(n) jae(re)n verloope(n) ende/
ombetaelt uuytstaen(en) dairaff dleste viele xxvi/
nove(m)br(is) lestleden die div(er)se p(er)soene(n) inde(n) name/
d(er) selv(er) stadt voe(r) scepen(en) van loven(e) bekindt hebbe(n)/
a(n)no lxxxvii novembr(is) xxvi ten live willems/
de bye en(de) heylwich(en) zijnd(er) sust(er) et sup(er)stit(is) gecocht/
bij wijlen meeste(re)n jasp(ar)e kynsgod brued(er) des/
voirs(creven) h(er) willems die dair inne sijn heffen/
ende dispositie hielt de welcke drie jae(re)n/
acht(er)stels de voirs(creven) h(er) willem als executeur eyschen(de)/
was Es mynlijck genoech bij p(ar)tien ov(er)geven/
geappointeert dat die van halen bynne(n) xiiii nachte(n)
//
naistcomen(de) de pe(n)ning(en) alhier ond(er) nycolau(m)/
vasont soe de borg(er)meest(er) seyde gedeponeert voe(r)/
de betaling(en) vande(n) twee yerste jae(re)n in lichte(n)/
gelde sulle(n) bete(re)n ende soe vele d(air)toe bringen/
oft seynde(n) en(de) goet doen als die naevolgen(de) d(er)/
publicatien ende den ouderdom van dien behoe(re)n/
te sijne ende d(air)enbove(n) oick alsdan bringen voldoen/
oft bestellen de costen bijden selve(n) proeste h(ier)inne/
geleden Ende aengaende den derden pachte/
dien sullen zij betalen tot sulken prijse soe dat/
behoirt tusschen dit ende s(in)te jansmesse naistcomen(de)/
opde gelufte die de voirs(creven) van zurpele in/
svorst(er)s hand(en) gedaen heeft ts(in)te jansmesse/
naistcomen(de) sond(er) bescrive(n) h(ier)inne wed(er) ind(er) hachte(n)/
alhier te come(n) dair ende soe hij nu es eve(n) verre/
de voirs(creven) proest ten selve(n) daige vand(en) selve(n)/
derden jae(r) pachte niet voldaen en wa(r)e In/
cons(ili)[o] opidi januarii xiiii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters