SAL7384, Act: R°342.3-V°342.1 (623 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°342.3-V°342.1  
Act
Date: 1491-02-12

Transcription

2020-02-10 by fernand BERTRAND
Vand(en) drie rastemente(n) die denijs vand(er) hofstadt/
gedaen heeft op dertich stuv(er)s eens die joes corema(n)s/
sculdich es ja(n)ne de moer de welke rastemente(n)/
deselve dynijs met scepen(en) vonness(en) van loven(e)/
t(er) manissen smeyers gecleert heeft behoirlijck ged(aen)/
te hebben(e) met will(em)me claes vorste(r) en(de) d(air)entind(en)/
sijn schult d(air)voe(r) hij die rastemente(n) hadde doen/
doen gecleert heeft gedragen(de) acht rinsgulden(en)/
sond(er) de costen ind(er) saken geloepen Es gewijst
//
t(er) manissen smeyers met scepen(en) vonness(en) dat de(n)/
selve(n) dynijse die xxx stuv(er)s in afslage sijnd(er) geve(r)i/
ficeerd(er) scult voirs(creven) volge(n) sulle(n) en(de) want hem dan/
noch gebreke(n) sall dat hij dat sal moege(n) v(er)volge(n)/
met rechte In scampno cor(am) om(n)ib(us) dempto kersmake(re)/
februarii xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters