SAL7384, Act: V°171.2 (301 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°171.2  
Act
Date: 1490-10-13

Transcription

2019-02-02 by fernand BERTRAND
Item henrick meest(er) jans heeft geloeft ja(n)ne uut(er)/
hellicht geheete(n) putte(re) de so(m)me van elf rinsguld(en)/
acht stuv(er)s goets gelts als van zeke(re)n vroentcoste(n)/
tsijne(n)t versete(n) van wegen d(er) weduwen uut(er) helicht/
de hellicht d(air)af van in vrijdaighe naistcomen(de)/
ov(er) acht dagen en(de) dand(er) hellicht ts(in)te m(er)tensmesse/
naistcomen(de) quolibet ass(ecu)[tu(m)] en(de) telke(n) t(er)mijne op eene(n) banduyn/
va(n) twee croene(n) half tot behoef va(n) onse(n) gened(igen) hee(re) en(de) half/
tot behoef va(n)de(n) hee(re) d(air) ond(er) hij bevonde(n) soude moege(n)/
wordde(n) cor(am) duffle lyefke(n)rode octobr(is) xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters