SAL7384, Act: V°287.2-R°288.1 (521 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°287.2-R°288.1  
Act
Date: 1491-01-13

Transcription

2019-11-01 by fernand BERTRAND
Want philips de hont inde(n) name van he(m)selve(n)/
jan vande(n) veken(en) ende sebastiaen van gheertsb(er)ge(n)/
alle beyde als naiste erfgename(n) jans wijlen/
vanden bossche geleydt sijnde nae des(er) stadt/
recht voir hue(r) wettige gebreken uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goed(en)/
beyde have ende erve raes van grave(n) jans diericx/
jans mailh(er)be ende willems pierart soe wair/
die gelegen sijn ind(er) stadt van loven(e) oft bynne(n) d(er)/
vrijheyt d(er)selv(er) hen met ja(n)ne de pottere vorste(r)
//
van des(er) stadt Alle deselve goede hebbe(n) doen leve(re)n/
ende den voirs(creven) janne diericx d(er) huysvr(ouwe) gheerts/
boxhoren der weduwen henricx wijlen van noete(re)n/
en(de) d(er) weduwen en(de) erfgenamen jans wijle(n) mailh(er)be/
dach van rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r)/
ende scepen(en) van loven(e) doen besceyden oft zij hen/
dair tegen hadden willen oppone(re)n Aldair zij op/
heden als ten verstreken(en) daige niet gecompareert/
en zijn noch procur(eur) van hue(re)n wegen hen dair/
tegen oppone(re)nde de voirs(creven) geleydde altijt compa/
re(re)nde ende trecht voirt versueken(de) Soe verre/
dat de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat/
de voirs(creven) vorste(r) behoirlijck gecleert heeft de voirs(creven)/
leveringe ende dach besceydinge geschiet te sijne/
gewesen hebben voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie/
vand(en) voirs(creven) geleydd(en) niet en compareert ten opstaen(e)/
smeyers en(de) der scepen(en) datmen deselve geleydde/
houd(en) soude inde macht van hue(re)n beleyde scepen(en)/
brieve(n) ende leveringen alsoe v(er)re alst noch voir/
scepen(en) comen es In scampno januarii xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters