SAL7384, Act: V°420.2-R°421.1 (761 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°420.2-R°421.1  
Act
Date: 1491-03-22

Transcription

2020-07-17 by fernand BERTRAND
Want jan vanden rijne als man en(de) mombour/
marien van assche zijnd(er) huysvrouwen geleydt/
sijnde nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot/
allen den goeden beyde have en(de) erve jans/
van huldenberghe ph(ilip)s ende jouffr(ouwen) katlijne(n)/
van huldenb(er)ghe kinde(re)n des voirs(creven) jans/
van huldenb(er)ge soe wair die gelegen sijn hem/
met eene(n) open(en) placate van des(er) stadt gescr(even)/
aen alle(n) officie(re)n oft hue(re)n stedehoude(re)n alle deselve/
goede behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) de(n) voirs(creven)/
p(er)sone(n) dach van rechte te compare(re)n inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) doen besceyde(n)/
oft zij hen dair tege(n) hadde(n) wille(n) oppone(re)n/
Aldair zij op heden als ten verstreken(en) daige/
nyet gecompareert en zijn noch procur(eur) van/
hue(re)n wege(n) den voirs(creven) geleydden altijt/
compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe/
v(er)re dat de scepen(en) van loven(e) t(er) manisse(n) smeyers/
nae dat hen bij rescripte en(de) cleernissen danijs/
wittebolle stadhoud(er)s smeyers vand(er) loe(n)beken/
gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ge ende dach
//
besceydinge gesciet te sijne gewesen hebben/
voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des/
voirs(creven) geleydden nyet en compareert ten opstaen(e)/
smeyers en(de) d(er) scepen(en) datme(n) den selve(n) geleydd(en)/
houde(n) soude inde macht van sijne(n) beleyde/
scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst/
noch voir scepen(en) come(n) es In scampno martii/
xxii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters