SAL7387, Act: V°146.2 (248 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°146.2  
Act
Date: 1493-10-17

Transcription

2020-06-28 by kristiaan magnus
Allen den genen die dese l(ette)ren sullen sien oft/
hoe(re)n lesen borg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raidt/
der stadt van loeven(en) saluyt doen condt en(de)/
te weten(e) dat opten dach van heden datu(m) van/
desen voir ons comen es in prope(re)n p(er)soene he(n)rick/
neve(n)s geheeten op steenwech ende heeft geconst(itueert)/
gesedt volcome(n) macht procu(r)atie ende aucto(r)iteyt/
gegeven janne van udekem voirspreke wil(em)me(n)/
vand(er) bruggen geheeten metten gelde gielijse van/
cortbeke geheeten de mu(n)te(re) den jongen joh(ann)ese/
de vos gielijse van cav(er)chon den jongen ende/
woute(re)n celle ende elken van hen besund(er)t/
bring(er) sbriefs alle ende yegewelke sijn saken/
questien ende gescillen die hij alsnu uutstaen(de)/
heeft oft namaels hebben sal moegen voir alle/
gerichten geestelijc ende werlijc tegen wien dat/
zij alle zijn jairguld(en) sculden chijsen rinten pachte(n)/
opcomi(n)gen ende vervallen goede beruerlijc en(de)/
omberuerlijc hoedanich die zijn wair die gelegen/
sijn oft bevonden sullen moegen werdden Te/
verwae(re)n te manen teysschen optebue(re)n ende/
tontfangen dair voe(r) te panden te daigen te/
beleyden rastame(n)te te doen legen die met/
rechte texeque(re)n en(de) te v(er)volgen te bedingen te/
wynnen te verliesen (et)c(etera) in mel(iori) for(ma) Promitt(ens)/
rat(um) salvo iusto calculo cor(am) beert abs(oloens) oct(obris) xvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus