SAL7387, Act: V°434.2 (741 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°434.2  
Act
Date: 1494-04-29

Transcription

2020-10-24 by kristiaan magnus
Allen den genen (et)c(etera) dat jan wout(er)s in p(rese)ntia heeft/
geco(n)stitueert gesedt volcomen macht p(ro)cu(r)atie en(de) aucto(r)iteit/
gegeven meeste(re)n willem(me) stradio meeste(re)n pete(re)n van s(in)te/
pet(er)s [advocate(n)] claese van heyst walter(en) van olmen p(ro)cur(eur)s ind(en)/
raide van brabant willem(me) van leefd(ale) jacoppe/
wittema(n) robbrechte loenijs ende giel(ise) de mu(n)te(re) aut/
alle zijn saken (et)c(etera) te verwae(re)n in mel(iori) forma (et)c(etera)/
Promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) abs(oloens) zande/
ap(ri)lis penulti(m)a
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus