SAL7388, Act: V°51.1 (75 of 633)
Search Act
previous | next
Act V°51.1  
Act
Date: 1494-08-07

Transcription

2021-04-23 by Roger Morias
Want h(er) gheert le cuvelier prieste(r) als [p(ro)cur(eur) he(re)n diericx le begge ridd(er)s] geleydt nae(r) des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uut crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot alle(n) den goeden beyde have/
ende erve roberts de pieroy en(de) mathijs wijlen de/
pieroy soe wair die gelegen zijn hem met brieven/
van des(er) stadt gescreven aenden meye(r) van linshain oft/
zijnen stadhoude(r) Alle deselve goede behoirlijck/
heeft doen leve(re)n ende den voirs(creven) rob(er)de der wed(uwe)/
des voirs(creven) wijlen mathijs en(de) woute(re)n ende arnde de/
pieroy dach van rechte alhier te compare(re)n inde/
banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) oft zij/
hen d(aer)tegen hadden willen oppone(re)n doen bescheyden/
Aldair zij op heden niet gecomp(ar)eert en zijn noch/
nyemandt van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydden/
compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) soe/
hebben scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers nae/
dat behoirlijck heeft gebleken bij resc(ri)pte jans/
dompmartin bailiu van ha(n)nuyt tvoirs(creven) exploit/
behoirlijck gesciet te zijne vo(n)nislijck gewijst hebben/
wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en/
comp(ar)eerde voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en)/
datme(n) den selven geleydden vanden voirs(creven) goeden/
houde(n) soude inde macht van zijne(n) voirs(creven) beleyde/
scepen(en) brieven en(de) leveri(n)gen alsoe verre alst noch/
voir scepen(en) comen is in scampno aug(usti) vii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt