SAL7390, Akte: R°304.2-V°304.1 (499 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°304.2-V°304.1  
Act
Datum: 1497-02-10

Transcriptie

2019-01-09 door Karel Embrechts
Item barbele van gheele weduwe jacops wijlen van/
yndhoven als tocht(er)sse giel(is) vrede ka(tlij)[ne] van yndhoven/
zijn huysvr(ouwe) berbele en(de) lijsbeth van yndhoven kinde(re)n/
der voirs(creven) berbelen p(ri)us a pane eiusd(em) barba(r)e earu(m)/
m(a)ri(ti)s mo(do) de(bi)[to] ema(ncipa)t(is) als erfluden t(er) eend(er) ende ad(ri)aen/
van assche als man en(de) mo(m)boir jouffr(ouwe) m(ar)gr(ieten) abs(oloens)/
wed(uwe) meest(er)s felix wijlen de hont zijnd(er) huysvr(ouwe)/
en(de) anth(onise) de hont sone der selv(er) jouffr(ouwe) m(ar)grieten t(er) ande(re)/
/ sijn comen voir scepen(en) van loeven(en) h(ier) nae bescr(even) kynnen(de)/
en(de) lijden(de) dat zij met malcande(re)n ov(er)comen zijn aengaen(de)/
alsulken mudde core(n)s erfpachts alle jae(re) t(er)cia septe(m)br(is)/
te betalen(e) alse de selve yerste p(ar)tie hadde en(de) jairl(ijx)/
heffen(de) was onder dande(r) aen en(de) op een half dach(mael)/
wijng(ar)ts gelegen opten roesselberch tussche(n) de goede/
wijlen lodewijcx de rijcke t(er) eende(r) ende jans van/
oirle geheten de vos nu goirts vanden berghe en(de)/
der vr(ouwen) vand(en) zijpe t(er) ande(r) der voirs(creven) ii[ter] p(ar)tien toebeh(oirende)/
inder manie(re)n navolgen(de) Te weten(e) yerst dat de/
selve berbele als tocht(er)sse ende de kinde(re) als erflude(n)/
noch hue(r) nac(omelingen) van nu voirtane vanden selven mudde/
corens opden voirs(creven) pant niet meer heffen noch/
trecken en sullen jairlijcx dan de hellicht d(aer)aff/
ende dat de selve ad(ri)aen zijn huysvr(ouwe) hue(r) sone/
en(de) hue(r) nac(omelingen) d(aer) mede van nu voirtane jairlijcx/
gestaen sullen tot eewigen dagen niet wed(er)staen(de)/
dat den brieff van dien vand(er) daet xiiii[c] xxvi/
septe(m)br(is) t(er)cia tselve mudde int geheel begrijpen/
mach hier inne en(de) boven des(er) der selver barbele(n) en(de)/
hue(r) kinde(re) ger(e)serveert hue(r) actie vand(er) and(er) hellicht/
vand(en) voirg(eruerde) mudde corens erfpachts op dandere/
panden en(de) goeden inden selve(n) br(ieve) begrepen ende/
ter meerd(er) sekerh(eit) der voirs(creven) berbelen en(de) hue(re)n kinde(re)n/
vanden selven hue(re)n halve(n) mudde core(n)s erfpachts/
te doen(e) die zij opd(en) voirg(eruerde) wijng(ar)t mits des(er) behoud(en)/
hebben de voirs(creven) ad(ri)aen als man en(de) mo(m)boir zijns wijfs/
als tocht(er)sse en(de) de voirs(creven) anth(onis) als erfman bij orlove/
she(re)n vanden gronde in tijtle van wettigen ond(er)pande/
behoirl(ijc) tonderpande gestelt een huys mette(n) toebeh(oirten)/
gelegen acht(er) de nyeuwe moelen tussche(n) de selve moele(n)/
t(er) eenre en(de) tgroot huys metten drie bruggen ad(ri)aens/
de hont t(er) ande(re) de quo sat(is) et war(ans) [sub] septem st(uvers)/
cu(m) none(m) mit(en) he(re)d(itarii) census tamq(uam) prout promitt(entes)/
hinc imde sat(isfacere) si quid prout cor(am) borch uuyt(er) hellicht/
febr(uarii) x[a]
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt