SAL7392, Act: R°119.2 (248 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°119.2  
Act
Date: 1498-11-08

Transcription

2020-07-28 by Karel Embrechts
Nae dien jan coppe(n)s voirmaels aengesproken heeft/
soe hij bij zijne(n) voirspreke inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(e) te kynne(n) gaff inde banck van are(n)donck/
janne woyts ty(m)merma(n) om van hem navolgen(de) zijnd(er)/
geluften afgedae(n) te hebben een mudde rogs erfpachts/
van twee mudden rogs erfpachts staen(de) op seke(r) goede/
voirmaels den voirs(creven) ja(n)ne coppens toebehoirtn(de) hebben(de)/
en(de) d(aer)af de selve jan navolgen(de) der selv(er) zijnd(er) geluften/
dand(er) mudde afgedaen hadde ende de voirs(creven) jan woyts/
d(aer) nae hem gep(rese)nteert heeft voir eene(n) poirte(r) van loeven(e)/
den welken de voirs(creven) jan coppens dien navolgen(de) heeft/
doen dachbesceyden alh(ier) inde banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(e) op heden dienen(de) soe hij seyde Ald(aer)/
de voirs(creven) jan coppens heeft doen v(er)sueken alsoe/
v(er)re de voirs(creven) poirte(r) niet en comp(ar)eerde tre(n)voye/
in des(er) en(de) v(er)socht d(aer) op de scepen(en) gemaent te hebben(e)/
soe hebben de selve scepen(en) t(er) maniss(en) smeyers gewijst/
met vo(n)nisse geliefde den selve(n) janne coppe(n)s zijn p(rese)nta(ci)[e]/
te doen teeken(en) dat hij dat doen mocht ende hadde/
hij voird(er) gebreck dat hij dat volghde aend(en) borg(er)meest(er)/
in scampno cor(am) o(mn)ib(us) dempto pynnock no(vem)[br(is)] viii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator