SAL7392, Act: R°237.2 (441 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°237.2  
Act
Date: 1499-02-19

Transcription

2020-08-22 by Karel Embrechts
Item lod(ewijc) goluys woenen(de) te bynckem in p(rese)ntia heeft/
genomen ende bekint genomen te hebben tegen arnold(en)/
van vroenhoven als p(ro)cur(eur) vr(ouwe) katlijne(n) van oppendorp wed(uw)[e]/
he(re)n jans wijlen van bloys ridders de wynnen(de) land(en)/
h(ier) nae volgen(de) soe die gelegen zijn inde p(ro)chie van byncke(m)/
voirs(creven) m(ijn) vr(ouwe) voirs(creven) toebehoiren(de) houden(de) tsamen xxvii dach(mael)/
oft d(aer)omtrint Te houden(e) te hebben(e) te wynnen te werven/
gelijc regenoeten boven ende bened(en) van halfm(er)te naistc(omende)/
eene(n) t(er)mijn van negen jae(re)n lanck due(re)nde deen nae dand(er)/
sond(er) middel v(er)volgen(de) elcx jairs d(aer)enboven om ende voe(r)/
negen mudde(n) rogs goet ende payabel cu(m) va(n)no et pe(n)na/
maten van loeven(e) s(in)[te] andries(mis)s[e] ap(oste)ls te bet(alen) en(de) te loven(e)/
te leve(re)n ten huyse der voirs(creven) vr(ouwe) ka(tlij)[ne(n)] jairlijcx den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] It(em) es cond(iti)[e] dat de voirs(creven)/
wynne de voirs(creven) land(en) wel ende loffelijc wynnen ende/
werven gelijc regenoeten boven en(de) beneden en(de) de vii/
dach(mael) dair af besaeyt laten sal ten uuytgaen(e) van/
zijne(n) t(er)mijne met rogge(n) It(em) de wynne sal sculdich/
zijn te betalen de chijsen uuyten voirs(creven) land(en) gaende/
alle jae(re) die m(ijn) vr(ouwe) hem sculdich sal zijn te cortten(e)/
aend(en) voirs(creven) pacht It(em) de voirs(creven) vr(ouwe) ka(tlij)[ne] heeft geleent/
den voirs(creven) wynne tsijne(n) aencomen(en) zesse r(ins)g(ulden) te xx st(uvers)/
tstuck alsulcx gelts als xii daige in febr(uarii) lxxxix cours/
hadd(en) die hij sal moegen betalen bynnen drie jae(re)n/
naistc(omende) En(de) alle dese vorw(er)de (et)c(etera) cor(am) buets(ele) borch(oven) febr(uarii) xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator