SAL7392, Act: V°55.3 (117 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°55.3  
Act
Date: 1498-08-29

Transcription

2020-05-17 by Jos Jonckheer
Nae dien gecomen zijn bijden raide vand(er) stadt/
henr(ick) bauwens ende vranck carbeel als gesworen(en)/
vand(en) beckers ambachte tegen janne de cuype(re) aldair/
de voirs(creven) gesworen(en) versochte(n) naede oude costume/
en(de) gewoente vand(en) selve(n) ambachte dat hij des a(m)bachts/
keerse inde pri(n)cipale processie daige(n) ende ande daigen/
van p(ro)cessien h(ier) bynnen gebue(re)nde dragen soude d(air)/
inne de selve jan swarich(eit) maicte meynen(de) te gestaen(e)/
metten [selve(n)] vier p(ro)cessie dagen Es uuytgesproken en(de)/
get(er)mineert dat de voirs(creven) jan sculd(ich) sal sijn nae/
volgen(de) der ouder costumen de voirs(creven) kerse vand(en)/
ambachte te dragen(e) oft te doen dragen alsoe wel/
op ande(re) p(ro)cess(ie) dagen als opde selve vier p(ro)cessie/
dagen totter tijt toe hij van eene(n) ande(re)n int a(m)bacht/
comen(de) gelost sal wesen het en wa(r)e datmen/
m(er)kelijc uuyter rolle(n) vand(en) ambachte de (contra)rie soude/
moegen bevi(n)den and(er)s geordineert te zijne in (con)s(ili)[o]/
opidi augusti xxix[a]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator