SAL7393, Act: R°46.2-V°46.1 (80 of 691)
Search Act
previous | next
Act R°46.2-V°46.1  
Act
Date: 1499-08-13

Transcription

2018-12-03 by helga peeters
Want jouffr(ouwe) marie sluws als geleydt nae des(er)/
stad recht voir huer wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen den goed(en) beyde/
have en(de) erve gheerts vanden bossche soe wair die inde stadt van/
[lov(en) oft bynne(n) der vrijheyt der selv(er)] gelegen zijn heur met janne berain vorste(r) alle de
//
selve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) den/
selve(n) gheerde dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier)/
inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) doen/
besceyden oft hij hem dair tege(n) hadde wille(n) oppone(re)n/
ald(air) hij op heden als ten daige van rechte d(air) toe/
dienen(de) niet gecomp(ar)eert en es noch niema(n)t van/
zijne(n) wegen Ende arnold(us) van vroe(n)hoven als/
p(ro)cur(eur) der voirs(creven) jouffr(ouwe) marie(n) comp(ar)e(re)nde en(de) trecht/
voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van/
loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirlijc/
gebleken heeft bij clerniss(en) des voirs(creven) vorst(er)s tvoirs(creven)/
exploit gesciet te zijne gewesen hebben voir/
een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidd(en)/
niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaene smeyers ende/
der scepen(en) datmen de selve geleidde vand(en) voirs(creven)/
goeden houden soude inde macht van hue(re)n beleide/
scepen(en) brieven ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) comen is In scampno augusti xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt