SAL7394, Act: V°141.2-R°142.1 (241 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°141.2-R°142.1  
Act
Date: 1500-12-11

Transcription

2021-10-31 by Karel Embrechts
Item jan smeets des(er) stadt bode heeft gecleert dat/
hij ten v(er)sueke peters de hame(re) gedragen heeft/
/ eene(n) brief van des(er) stadt aend(en) p(er)soen vanden over/
borg(er)meest(er) der stadt van bruessel d(aer)mede der stadt/
en(de) rintm(eeste)ren van bruessel gecundicht werdt hoe de/
voirs(creven) pet(er) met drie behoirl(ijke) rastame(n)ten nae des(er)/
stadt recht gedaen heeft op alle der ingeseten(en)/
rinte(n) van bruessel voirs(creven) die hen aen dese stadt/
van loeven(e) ombet(aelt) uuytstaen Met inthi(m)atien oic/
oft zij hue(r) rinten voirs(creven) met rechte v(er)antwerd(en)/
souden willen dat zij dat quamen doen tot eenen/
seke(re)n dage inden selve(n) br(ief) geruert cor(am) buets(ele)/
bouch(out) decembr(is) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Jos Jonckheer