SAL7467, Act: R°40.2-V°40.1 (47 of 581)
Search Act
previous | next
Act R°40.2-V°40.1  
Act
Date: 1573-07-20

Transcription

2019-08-26 by Anton Schuttelaars
Item ijweijn van(den) dale zone wijle(n) henricx woone(nde) /
ter lane(n) ond(er) de heerlijcheijt va(n) schaetbroeck /
in p(rese)ntia heeft bekindt pauwelse(n) robaijs en(de) /
loijs stoffs als momboer en(de) tot behoeff van(den) /
o(n)bejaerde kindere(n) sebastiaens wijle(n) vand(er) /
straecke vijff rinsg(ulden) te xx st(uijvers) tstuck en(de) /
tweelff en(de) eene(n) halffve(n) stuijvers munte /
nu tertijt in brab(an)t cours en(de) loop hebbende /
erffelijcke rinte alle jaere opde(n) xx[e(n)] julii /
te betaele(ne) en(de) te loeve(nen) ind(en) stadt wissele /
los en(de) vrij van x[e] xx[e] c[e] pen(ningen) alle ander /
laste(n) te levere(n) de(n) voerscreve kindere(n) en(de) /
heure naecomelinge(n) hered(itari)e in futur(um) et /
ad mo(nicionem) pignus valens apud lane(n) et tant(um) /
met conditie(n) datt de voerscreve kindere(n) /
de voers(creven) erffrente van vijff car(olus) g(ulden) xii(½) st(uijvers) /
zal moge(n) losse(n) en(de) quijte(n) talle(n) tijde(n) alst /
he(n) gelieve(n) zal teenre reijse(n) mits der so(m)me(n) /
va(n) negenstich car(olusgulden) eens munte voers(creven) ac /
cum obligan(do) et submitte(ndo) ende es te wetene /
zoe de voers(creven) respective mo(m)boere(n) en(de) de /
voers(creven) ijweijn vercleerde dat dit bekinne /
gedae(n) wordt in plaetse van zeker proces /
dwelck zij p(art)tije(n) respective ombeslicht hebbe(n) /
hange(nde) gehadt voe(r) schepe(nen) va(n) loeve(nen) in zo
//
waervan zij vercleerde(n) geaccordeert en(de) geappoinct(eert) /
te zijne zoe van tprincipael als de coste(n) /
ind(en) zelve(n) gerese(n) naerde(r) blijcke(nde) bij zeker /
gescrift hebbe(nde) dappoinctem(ent) in date(n) op alle(n) /
apostele(n) dach lestlede(n) en(de) bij p(ar)tije(n) respective /
onderteeckent in hande(n) des voers(creven) stoffs beruste(nde) /
cor(am) duffle winde julii xx[a]
ContributorsInge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-07-01 by Inge Moris