SAL7613, Act: R°355.2-V°355.1 (127 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°355.2-V°355.1  
Act
Date: 1731-04-20

Transcription

2019-10-22 by pieter-jan lahaye
De winter huijsvrouw van s(eigneu)r carolus/
cantillion ende van haere sustere/
jo(ffrouw)[e] elisabeth de winter huijsvrouwe/
van s(eigneu)r petrus staes, tot de huijsen/
e(nde) appendentie, van dijen, inde voors(chreven)/
acte breeder gespecificeert, similiter
//
ad mobilia et immobilia predicte con-/
stituentis, ende dat om te comen/
tot vastighijt ende jaerelijckxsche/
betaelinghe eender rente van acht-/
endertigh guldens thien stuijvers/
t'jaers inde voors(chreven) acte notariael/
insgelijckx breeder begrepen coram/
eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator