SAL7713, Act: R°427.6 (143 of 185)
Search Act
previous | next
Act R°427.6  
Act
Date: 1418-01-22

Transcription

2022-11-12 by Marijke Gevaert
It(em) aert trudens van langdorp heeft he(m) gep(rese)nteert en(de) verweert in jeg(enwordicheiden)/
der scepene(n) van loeve(n) jege(n) pet(ere)n trude(n)s ende ja(n)ne vande(n) hellegate/
van te wete(n) jege(n) pet(ere)n trude(n)s voir xx en(de) ja(n)ne vande(n) helleg(ate) iii bersche/
schilde en(de) voir iii crone(n) cor(am) alb(us) tymple nethene(n) winczele (et)c(etera) xxii ja(nuari)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-11 by Xavier Delacourt