SAL7726, Act: V°166.1 (128 of 274)
Search Act
previous | next
Act V°166.1  
Act

Transcription

2013-02-18 by Willy Van Bruystegem
It(em) want henric van lyere and(er)wile voe(r) seke(re) lijftocht uut/
gedaeght heeft de goede hier na bescreve(n) inde p(ro)chie van/
wynge gelege(n) inden yersten een boend(er) lands vierdscoefs/
gelege(n) opte grevendelle tussche(n) de goede willem smeeds/
en(de) jans van rode It(em) een dachmael en(de) xxv roeden lants/
vierd scoefs gelege(n) ald(aer) tussche(n) de goede willems bisscoppe(n)/
en(de) de goede jans van pulle It(em) v vierdel lants/
vierdscoefs gelege(n) oec ald(aer) bi den goede(n) des vors(creven) jans van/
pulle It(em) een dach(mael) boschs gelege(n) in hofstadbossch tussche(n)/
de goede des voirs(creven) jans van pulle en(de) jans codde en(de) jan/
zanne(n) comen is voer de(n) raet vand(er) stat clagende en(de) cronende/
dat de vors(creven) henric van lyere den grontsijs vande(n) voirs(creven)/
goede(n) jaerlex niet en betaelt also dat de gronthe(re)n de/
voirs(creven) goede erflic uutdagen willen dwelc jan zanne(n)/
bracht heeft bid(er) stat also dat de vors(creven) henric van lyere/
d(aer) ontboden w(er)t die ter stont kendde en(de) lijdde dat hi/
de voirs(creven) goede woude laten ligge(n) en(de) dat hi die ov(er)gave/
hem negheenssins rechts d(aer) toe meer vermetende cor(am)/
voshem burg(i)mag(ist)ro et q(uam)plu(ri)bus aliis de consilio/
dec(embris) penulti(m)a anno xxxii
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-08-29 by Sabrina Keyaerts