SAL7729, Act: V°131.2 (126 of 363)
Search Act
previous | next
Act V°131.2  
Act
Date: 1435-10-21
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-02 by kristiaan magnus
En(de) dese(n) brief va(n) lx g(ri)pen en salme(n) de(n) vors(creven) ja(n)ne niet ov(er)gheve(n) ten wae(re)/
dat hi e(n)nigen scade hadde of lede vanden vors(creven) liiii(½) g(ri)pen en(de) iiii pl(a)c(ken)/
die si te same(n) geerde parijs geloeft hebbe(n) datme(n) hem da(n) daer mede/
behelpe(n) sal sine(n) scade en(de) cost aende goede d(er) vorg(enoemde) iii p(er)sone te gecrigen/
ter goed(er) meyninge(n) en(de) sond(er) argelist eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick