SAL7730, Act: R°168.4-V°168.1 (160 of 428)
Search Act
previous | next
Act R°168.4-V°168.1  
Act
Date: 1436-11-16

Transcription

2019-11-29 by Yves Sergeant
Cond sij allen lieden dat claes van stakenborch clerck vanden/
register der stat van loeven es comen voe(r) scepenen van loeven en(de)/
heeft gegeve(n) en(de) bekendt hi gegeven heeft janne bubbelaert mole(n)slege(r)/
den helecht vand(er) molen gehete(n) de aamolen toebehoe(re)nde den selve(n)/
clase Te houden en(de) te hebben van sente jans misse naest voerleden/
ene(n) t(er)mijn van drie jae(re)n lang deen na dand(er) d(aer) na sonder/
middel volgende Elx jaers dae(re)n bynnen om tween(de)veertich mudde/
corens de drieghedeelte(n) d(aer) af rogghe en(de) vierde weyssinc/
beyde goet en(de) payabel gelijc de voirs(creven) mole(n) wynnen sal der/
maten van loeven te betale(n) Te wete(n) tvierdel d(aer) af opte(n) yersten/
dach van octobri Dand(er) vierdel d(aer) af tot kersmisse Tderde/
vierdel d(aer) af tot paesschen en(de) dleste vierdel ts(en)te jans misse/
bap(tis)[ten] en(de) bynnen loeven daert den voirs(creven) clase genueghen/
sal te leve(re)n alle jae(re) de(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende en(de) telke(n) t(er)mijn/
alse v(er)volghde schout En(de) is vorwerde dat de vors(creven) jan de/
voirs(creven) mole(n) van alle keerenden wercke houden sal wel en(de) loflic/
/ Ende desgelijx sal de voirs(creven) claes de selve molen wel ende/
loflic houde sal van staende werke en(de) van plecken en(de) van/
decken Ite(m) gevielt also dat de voirs(creven) molen stille moest staen/
bi fauten van staende wercke en(de) van liggende werck bove(n) drie/
daghe lanck dat sal sijn op cost en(de) last des vors(creven) claes mer hi/
en sal de(n) knapen ghenen loon oft theringhe gheven En(de) de/
yerste drie daghe sal sijn op last des voirs(creven) jans Oec is vorw(er)de/
dat de vors(creven) jan na duutgaen vanden vors(creven) t(er)mijn [de vors(creven) [rogghe]molen] een jaer/
lang houden sal van goeden cusbae(re)n steenen die goet van/
greyn sijn selen ten prijse van molensleg(er)s welke steene den/
voirs(creven) janne ten eynde van dien jae(r) ter stont volgen selen/
En(de) hier af es borghe des vors(creven) jans alse p(ri)ncipael sculde(r)/
mychiel van loeck sijn stiefsoen de welke(n) de vors(creven) jan/
heeft geloeft hier af scadeloes te houde(n) en(de) tontheffen smacht/
smet no(vembris) xvi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt