SAL7730, Act: R°258.3-V°258.1 (252 of 429)
Search Act
previous | next
Act R°258.3-V°258.1  
Act
Date: 1437-02-09

Transcription

2019-03-27 by Yves Sergeant
Item vanden gedinge dat nu voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeve(n)/
geweest es tusschen sandrarde hee(re) tot soy (et)c(etera) in deen zijde/
en(de) janne van bost die in pacht genomen heeft thof des/
voirs(creven) sandrayts gelegen te jandrain Dair af ond(er) veel and(er)/
thoenis die de voirs(creven) sandrart inden rechte leydde de selve(n)/
sand[r]art bethoende met goeden ma(n)nen dat de voirs(creven) jan/
van bost hem voer de voirs(creven) pechtinge in manie(re)n van ond(er)pande/
te pande setten soude viii mudde thiens corens en(de) thienscher/
maten erflik(er) renten op seke(re) pande te wolm(er)shem gelegen/
en(de) hem d(aer) af alsulke vesticheit doen gelijc de clercke der/
stat van loeve(n) seggen souden dat hij vast stonde Oec thoende/
de selve sandrart dat hij el jan van bost elke elc boend(er)/
vanden voirs(creven) lande genomen hadde op xv dossijnen corens/
d(er) maten van jandrain It(em) droegen sij noch dat hij tcoren/
dat hij opt velt in sijne(n) aenbeghinne vant elc boend(er) dair/
af genome(n) heeft om viii mudde corens d(er) maten va(n) jandrain/
dair af hij hem veertich mudde dat yerste jair betalen soude/
en(de) dand(er) soude hij hem beyden tot den lesten jae(r) vand(er)/
welker pechtingen vande(n) principalen hij elx jairs betalen/
veertich mudde tarwen voer xl mudde corens dair/
af hij hem de xxv mudde leve(re)n sal te soy te thienen oft
//
te namen dairt den voirs(creven) sandrarde best genuege(n) sall/
Eest tvonnis dat de voirs(creven) jan van bost den voirs(creven) san/
drarde voldoen sal gelijc de waerheit gedragen heeft/
cor(am) omnib(us) scabinis febr(uarii) ix
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt