SAL7730, Act: V°190.3-R°191.1 (181 of 428)
Search Act
previous | next
Act V°190.3-R°191.1  
Act
Date: 1436-11-29

Transcription

2021-01-05 by Yves Sergeant
Van willem(me) boecmans/
s(en)te pet(er)sma(n)ne van loeven(e)/
Item van alsulken gedinge als geweest is voir meye(r) en(de) sente/
peters ma(n)ne van loeven(e) tusschen janne maes van rikevorsel/
ende goerde ansems als momboir lijsbetten maes sijns wijfs zust(er)/
des voirs(creven) jan maes in deen zijde en(de) willem(me) boecmans sente/
peters ma(n)ne van loeven in dande(re) dair de voirs(creven) jan maes/
en(de) goert ansems als momboer d(er) voirs(creven) lijsbetten sijns wijfs/
yesschen half de have die de voirs(creven) willem boecmans houden(de)/
is en(de) oic bleven is na de doot katlinen wilen maes wijf/
des voirs(creven) willem boecmans en(de) wittich moeye des voirs(creven)/
jan maes en(de) lijsbetten die wijf is des voirs(creven) goert ansems/
mids dien dat sij seiden en(de) oic boden te thoenen dat der/
banck recht te rikevorsel wa(r)e so wa(n)neer een wijf aff/
livich worde sonder oir te hebben van hue(re)n man dat dan/
de naeste levende van hoe(r) den man haf half de have/
affdeylde (et)c(etera) Ende de voirs(creven) willem boecmans dair op/
dede verantwerden dat trecht van sente pet(er)s ma(n)scap/
also edel wae(re) dat de leste leven(de) van ma(n)ne en(de) wijf/
also hij nu van sinen wive es die have allene sijn leefdage/
behielt Dair op in beyde zijden beyde thoenissen ende
//
alrehande ander besceit bij sente peters ma(n)ne van loven(e) verhoert/
wart (et)c(etera) Es ten eynde tvonnis dat alsulken aensprake als/
de voirs(creven) jan maes ende goert ansems als momboir lijsbetten/
sijns wijfs gedaen hebben tot den voirs(creven) willem(me) boecman/
hen engheen scade doen en sal noch den voirs(creven) willem(me)/
ontstade cor(am) jacobo ex lyemi(n)gen nycholao kersmake(re) janne/
van oppendorp judoco absoloen godefrido roelofs d(omi)no simone/
pynnoc milite joh(ann)es de nethenis waltero wittema(n) joh(ann)e/
de borchoven ho(min)ib(us) s(anc)ti petri lovan(iensis) Anno xiiii[c] xxxvi nove(m)br(is)/
penultima
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt