SAL7730, Act: V°401.5-R°402.1 (388 of 428)
Search Act
previous | next
Act V°401.5-R°402.1  
Act
Date: 1437-05-13

Transcription

2021-04-17 by Yves Sergeant
It(em) tvonnis tusschen jacob uuten lyemi(n)gen die na den rechte/
d(er) stat van loeve(n) geleidt es tot den goeden jans vanden/
schelve in deen zijde en(de) arnde van velpen bastart die oic/
mids macht van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) come(n) en(de) geleidt/
es tot allen den goeden jorijs he(re) tot velpen sijns brued(er)s/
in dande(re) Alse vanden goeden hier na gescr(even) ierst van/

//
enen derdendele van ene(n) boende(r) bosch in vierdalf boende(r) bosch gelege(n)/
inde p(ro)chie van halen inde me(n)nekens haghe tuschen de goede jans/
vanden schelve voirs(creven) en(de) jorijs hee(re) tot velpen voirs(creven) It(em) van ene(n) vierdel/
van enen bosche houden(de) omtrent iii(½) zille gelegen te velpen achter/
tcloester te rothem inden spyker aldair tuschen de goede des/
voirs(creven) cloesters en(de) de goede amelijs bijs Es datmen den voirs(creven)/
jacob uuten lyemi(n)ghen hou vanden voirs(creven) goeden houden sal in sijne(n)/
beleide also verre alst noch voe(r) scepen(en) van loeven(e) comen es cor(am)/
kersmake(re) roelofs borch(oven) cap(elle)[ma(n)] smet maii xxiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-04 by xavier delacourt