SAL7733, Act: V°411.4 (376 of 422)
Search Act
previous | next
Act V°411.4  
Act
Date: 1440-04-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-07 by Chris Picard
Vanden meye(r) van loeven(e)/
Van alsulker aenspraken als h(er) claes van s(en)te goerix ridder als meye(r)/
van loven(e) gedaen heeft inden name en(de) van wegen van onse(n) gened(igen)/
he(re) van b den h(er)toge van bourg(oignen) en(de) van brabant tot gheerde/
mathijs wart die vanden rechte en(de) vander vryheit es van sente/
peters manscape van loven(e) Alse van dien dat de voirs(creven) gheert/
s(en)te peters man gehuyst en(de) gehoeft en(de) gesuccoerst soude hebbe(n)/
seker p(er)sone die en een vrouwen p(er)soen tege(n) hoe(re)n wille en(de) danck/
ewech geleit en(de) ontscaect hadden dair af de voirs(creven) p(ar)tien alre/
hande thoenis in beyden zijden geleit hebben Hevet tvonnisse/
der sente peters ma(n)nen van loven(e) openbairlic gewijst dat/
de voirs(creven) gheert mathijs s(en)te peters man den voirs(creven) meye(r) van/
loven(e) inden name van onsen gened(igen) he(re) voirs(creven) te bet(er)nissen doen/
sal een beedevart in cypers ende derwart porre(n) bynne(n) xl dage(n)/
naestcomen(de) en(de) als hij van dier beedevart weder om come(n) sal sijn/
dat hij dan noch doen sal [te bet(er)nissen onsen gened(igen) hee(re)] een bynne(n) xl dage(n) d(air) naest volgende/
een bedevart tsente peters te romen en(de) als hij van dier beede/
vart weder om come(n) sal sijn dat hij dan noch bynne(n) xl dagen d(air)/
nae vervolgende te bet(er)nissen doen sal een bedev(ar)t ts(en)te peters te/
meylane(n) en(de) van elken vanden voirs(creven) iii beedevarde(n) goede waerheit/
brenge(n) en(de) sijne(n) eedt doen (et)c(etera) oft des voirs(creven) meyers van loven(e) moet/
te hebben lomb(ar)t abs(oloens) judoc(o) abs(oloens) godefr(ido) roelofs henr(ico) de/
borchove(n) (et) lud(ovico) roelants ho(m)i(ni)b(us) s(an)c(t)i petri lov(aniensis) ap(ri)lis xxvi
ContributorsInge Moris , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-07 by Chris Picard
Sat(is)fecit/
ple(n)arie p(er)p(etu)[a] .?/
vacat de/
(con)s(en)su d(omi)ni/
villici/
junii xvi/
a(nn)[o] xl[o] D(omin)us nychola[(us)]/
iussit dele(r)i/
si gerard(us)/
thijs volu(er)it
ContributorsInge Moris , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-07-25 by Lize De Wilder