SAL7739, Act: R°356.2-V°356.1 (594 of 608)
Search Act
previous | next
Act R°356.2-V°356.1  
Act
Date: 1446-06-21

Transcription

2019-01-26 by Frans Feyaerts
Van vranck(en) de ridde(re)/
It(em) na dat theeus keldermans die geleid is totten goeden jans wilen keldermans zijns/
vad(er)s hadde mids machte van dien also hij dede inden rechte opdoen voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) ald(aer) dat hij arnde van gheitenrode scaelgedecke(r) en(de) yden steltene(re)n/
zijnen wive hadde doen bevelen met eenen vorster te ruymen en(de) hoir hande/
te doen vanden huyse den voirs(creven) goeden toebehoiren(de) daer de voirs(creven) arnt en(de) yde/
inwonen oft des op heden in trecht te comen D(aer)toe de voirs(creven) theeus zijnen/
eed bieden(de) dat de voirs(creven) yde tvoirs(creven) huys niet gehuert en hadde
//
ende dairna vranck de ridd(ere) geleidt totten goeden d(es) voirs(creven) yden d(aer)op hadde/
gealligeert dat de voirs(creven) yde aleer zij den voirs(creven) arnde getruwet hadde/
tvoirs(creven) huys selve hadde gehuert eenen t(er)mijn van sess jae(re)n d(aer)af/
de drie noch duerden mids den welken die vorw(er)de tot hem comen/
wae(re) en(de) beg(er)de d(aer)af de zake te v(er)andwerden (et)c(etera) So hebben de scepen(en)/
van loeven(en) t(er) manissen smeyers gewijst voir een vo(n)nis dat de voirg(enoemde)/
vranck de voirs(creven) goede verandwerden mach met rechte Act(um) in pleno/
scampno cor(am) om(n)ib(us) scab(inis) ex(cep)[to] abs(oloens) junii xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-08 by Jos Jonckheer