SAL7739, Act: V°175.1 (302 of 608)
Search Act
previous | next
Act V°175.1  
Act
Date: 1446-01-13

Transcription

2018-11-19 by Jos Jonckheer
Van jannes vanden hove f(ilius) quond(am) bald(uin)i/
Item also als hildeg(er)t van hosb holsbeke onse [d(er)] secretar[is] die naden rechte der stad/
van loeven(en) comen en(de) beleidt is totten goeden have en(de) erve jans vanden hove/
soen wilen boudens mids machte vanden selven beleide onse [zeke(re)] brieve [der stad va(n) lov(en)] hadde doen/
scriven aen den scouth(eit) van zanthoven of zijnen stedehoud(er) te pulle bevelen(de)/
v(er)suecken(de) dat hij janne van vucle diemen heet thijs den jongen behoirlike(n)/
bedwonge dat hij zijn hande dade van eenen blocke lants geleg(en)/
ond(er) te pulle aende strate ald(aer) voe(r) de woni(n)ge gheerts van wesebeke (et)c(etera)/
Op also hadde de selve jan hem d(aer)toe e(n)nichs recht willen v(er)meten oft/
and(er)s yet eysschen dat hij des op heden te mistide tegen den voirs(creven)/
hildeg(er)de alhier voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) comen wae(re) te rechte (et)c(etera) En(de)/
de selve jan te rechte niet comen en is den voirs(creven) hildeg(er)de hem p(rese)nte(re)nde/
en(de) te rechte verbeidende so hebben de scepen(en) van loeven(en) ter/
manissen smeyers gewijst voe(r) een vo(n)nisse zo waer de voirs(creven) jan/
niet en quame ten opstaene des meyers en(de) d(er) scepen(en) datmen den/
voirs(creven) hildeg(er)de van den voirs(creven) blocke houden sal in zijnen beleide/
also verre alst noch voe(r) hen comen is [en ten selven opstaen smeyers en(de) ter scepen(en) en is de voirg(enoemde) jan niet te rechte v(er)schenen gelijc voirs(creven) is (er)go (et)c(etera) eisdem] cor(am) lomb(ar)t pynnock wijtvl(iet)/
cap(elle)[ma(n)] vynck voshem ja(uarii) xiii
ContributorsMi-Je Van Gils , The Administrator , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1

Transcription

2018-11-19 by Jos Jonckheer
En(de) ten selven opstaen smeyers en(d)e ten scepen(en) es is de voirg(enoemde) jan/
met de rechte v(er)schenen gelijc voirs(creven) is go? (et)c(etera) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils , The Administrator , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-11-24 by Jos Jonckheer