SAL7747, Act: R°218.1 (471 of 744)
Search Act
previous | next
Act R°218.1  
Act

Transcription

2019-12-01 by Jos Jonckheer
Item goessen vanden varenb(er)ge die geleidt es tot den goeden/
joes van ese(re)n heeft geloeft met den selven beleide behulpich/
te wesen jannese vanden hove diericken den voeght en(de)/
henr(icke) van hui hulslaer dat zij en(de) elc van hen tsijnre/
maniss(e) ontslagen en(de) gelost sal werden costeloes en(de) schadeloes/
van v cronen lijftochten daer voe(r) zij met den voirs(creven) goessen(e)/
staen en(de) v(er)antwerdt hebben met scepen(en) brieven van loeven/
voe(r) den voirs(creven) joese aen philippe le manays geheten pena(n)t/
cock she(re)n van croy Cor(am) roelants vynck fe(bruarii) xviii/
ContributorsInge Moris , Walter Winnelinckx , kristiaan magnus , Walter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Add. 1

Transcription

2019-12-01 by Jos Jonckheer
joh(annes) va(n)d(en) hove en(de)/
dierick de/
voeght hebbe(n)/
geconse(n)teert/
dese gelufte/
te a(n)nichile(re)n/
julii viii a(nn)[o]/
liiii
ContributorsInge Moris , Walter Winnelinckx , kristiaan magnus , Walter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2012-02-21 by Inge Moris