SAL7747, Act: V°312.3-R°313.1 (671 of 744)
Search Act
previous | next
Act V°312.3-R°313.1  
Act

Transcription

2020-01-02 by 
Item also als jan willems geheten vanden cruce en(de) henrick vand(er) eect/
beide van wackersele op den dach van heden segge(re)n en(de) mynlike/
yffene(re)n gecoren zijn van henricken en(de) margrieten kijnde(re) henrix/
wilen vanden broecke van alsulken twiste en(de) geschille als tusche(n)/
den selven henr(icke) in deen zijde en(de) m(ar)grieten zijnre zust(er) in dande(re)/
opverstaen en(de) geport was alse van zeke(re)n goeden die d(er) voirs(creven)/
m(ar)grieten in deylingen gevallen wae(re)n en(de) verschenen na de doot/
vanden voirs(creven) wilen henricken hoe(re)n vad(er) in welke goede zeke(re)/
leengoede wae(re)n meynende d(aer)om de voirs(creven) henrick hoe(re) brued(er)/
dat de voirs(creven) m(ar)griete d(aer)inne gheen recht en hadde Ende/
desgelijx oic van allen ande(re)n stoote en(de) geschille tuschen den/
selven p(ar)tien tot op den dach van heden uutstaende om hen/
van alls d(aer)af te verliken en(de) te beslichten So zijn de selve/
segge(re)n hier op delibe(r)acie en(de) advijs te voe(re)n gehadt comen t(er)stont/
voe(r) scepen(en) van loeven hoe(re) uutsprake d(aer)af doende alsoe hier/
na volght Te weten yerst dat de voirs(creven) henrick te hemw(er)t/
ov(er)hebben sal en(de) behouden alle de erfgoede die d(er) voirs(creven) m(ar)griete(n)/
zijnre zust(er) voe(r) hoe(r) kijnsgedeelte in deylingen gevallen zijn/
op te drie hollants gulden(en) die m(ar)griete moed(er) d(er) voirs(creven) kijnde(re)/
d(aer)aen hoe(r) leefdage behouden heeft en(de) de ande(re) lasten d(aer) uut/
gaende en(de) voerts op eenen mottoen xiiii pl(a)c(ken) d(aer) voe(r)/
gerekent erflic en(de) drie hollants gulden(en) erflic alle jae(re) beide/
ts(in)te andriesmisse ap(oste)ls te betalen d(er) voirs(creven) m(ar)grieten zijnre sust(er)/
/ en(de) hoe(re)n nacomelingen teeuwigen dagen by alsoe dat de/
betalinge vanden selven iii gulden hollants in gaen sal/
ten naesten s(in)t andriesmisse dat zijn sal na de doot d(er) voirs(creven)/
m(ar)grieten d(er) moed(er) en(de) niet eer Welke [drie] iii hollants guld(en)/
erflic hij sal moegen lossen en(de) afquiten te weten eenen/
hollants guld(en) d(aer) af van s(in)t jansmisse naestcomen(de) ov(er) een/
jaer den ande(re)n hollants gulden(en) ts(in)te andries [jans]misse d(aer)na/
volgende en(de) den derden ts(in)t jansmisse dat dair naest/
volgen sal en(de) elken pe(n)ning d(aer)af met xvi geliken pe(n)ni(n)ge(n)/
en(de) met vollen renten na gelande vand(er) quiti(n)gen Segge(n)/
voirts de voirs(creven) segge(re)n dat de voirs(creven) henrick den voirs(creven)/
mottoen sal moegen desgelijx quiten bynnen den voirs(creven) tide/
te weten van s(in)t jansmisse naestcomen(de) ov(er) drie jaer met/
sesthien geliken mottoene(n) en(de) met vollen renten van eene(n)/
jae(re) Ende dat de voirs(creven) p(ar)tien deen tot des and(er)s maniss(e)/
behoirlike guedinge en(de) vestich(eit) doen zelen van des voirs(creven)/
es alsoe dat elken van hen vast en(de) genoech zijn moeghe/
en(de) altoes op des voirs(creven) henricks cost welke seggen en(de)/
uutsprake de voirs(creven) p(ar)tien aengenome(n) en(de) belieft hebbe(n)/
en(de) geloeft vast en(de) gestentich te houden en(de) deen den ande(re)n/
volcomelic d(aer)af te voldoen sond(er) argelist roelants j(aspar) abs(oloens)/
maii xx
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2011-11-17 by Inge Moris