SAL7749, Act: R°216.3 (1725 of 2645)
Search Act
previous | next
Act R°216.3  
Act
Date: 1456-03-02
LanguageLatinum

Transcription

2020-01-11 by Walter De Smet
It(em) es van des(en) brieve en(de) ov(er)geven(en) bevorwerd en(de) ond(er)sproken dat de/
voirs(creven) vranck motten d(air)mede niet voird(er) en sal moegen wercken/
dan tot den voldoene d(er) voirs(creven) lijfpensien van iiii rijd(er)s en(de) om/
voird(er) vesticheit d(air)af te hebben als hem gelieven sal en(de) and(er)s/
zelen de voirs(creven) gehuysschen tgebruyck vand(en) voirs(creven) goeden hebben en(de) behouden/
niet wed(er)staende den voirs(creven) overgevene Maer zo wa(n)neer de voirs(creven) vranck in/
gebreke es vand(er) lijfpens(ien) of geluften voirscr(even) zo sal hij dat gebreck met/
den selven brieve aende voirs(creven) goede moegen v(er)reycken en(de) de lijftochte/
afgequeten verstorven of bewijst zijnde so salmen dit (con)tulit te nieute/
doen eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet

Signer

  • Stephanus Smacht
  • Michiel van Hortbeke
Last update: 2011-05-25 by Leo Fabriek