SAL7761, Act: V°57.1 (184 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°57.1  
Act
Date: 1472-11-09

Transcription

2020-05-06 by Walter De Smet
It(em) h(er) jacob vanden berghe canonick ts(in)t jacobs te loeven opte biest en(de) recteur/
des altairs van s(in)ter claes inder kercken te wave(r) heeft wettelick/
gemechticht en(de) volcomen macht gegeven en(de) met des(en) l(ette)ren mechtich/
maict en(de) volcomen macht gheeft lambrechten hustin gielisen de reu/
[woutiers specijer] woenen(de) te wave(r) en(de) janne woutr geheten le camus [woutiers sep specijer] woenen(de) te lov(en)/
oen(de) elken bizund(er) thoenre des(er) om alle des voirs(creven) h(er) jacobs chijse/
rinten pachten en(de) schulden diemen hem nu sculdich es oft namails/
wesen sal en(de) zunderlinghe alsulken rinten of p(ro)fijten alse hem/
uut saken des voirs(creven) altairs nu uutstaen oft namails uutstaen selen/
moegen te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculde(re)n/
van heuren ontfanghe quijt te schelden en(de) quitancie te gheven De/
selve chijse rinten pachten en(de) sculden en(de) alle zijn ande(re) saken ende/
stucken die hij nu uutstaende heeft [ter begonnen of te beghinnen] oft namails hebben sal moegen/
in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad met rechte te vervolgen (et)c(etera) Cu(m)/
p(otes)tate substituen(di) Geloven(de) vast Cu(m) (com)put(atione) Cor(am) ouder(ogghe) roel(ants) opp(endorp)/
no(vembris) ix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt