SAL7762, Act: R°252.2-V°252.1 (474 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°252.2-V°252.1  
Act
Date: 1475-03-22

Transcription

2019-11-03 by Walter De Smet
It(em) na dien dat jan vander voirt ter eenre ende katline clincke wed(uwe)/
jans wilen vanden wolputte ter ande(r) zijden comen zijn voe(r) den raide/
vander stad als vand(er) manie(re)n en(de) vorwerden en(de) voldoene der/
selver van eenre coopmanscap die de voirs(creven) jan vander voirt/
tegen der voirs(creven) katlijnen gedaen heeft van eenen huyse ende/
hove met zijnen toebehoirten gelegen te wesemale onder de/
h(er)lich(eit) van rotselair aende plaetse ende de wairheit van/
dien gehoirt geclairt en(de) gedraghen heeft dat de vors(creven) coop/
manscap geschiedde dat de vors(creven) katline den vors(creven) janne vand(er)/
voirt tvoirs(creven) huys met der toebehoirten vercocht heeft op eenen/
halven capuyn grontchijs dair voe(r) uutgaende en(de) op de vorwerde/
dat tselve huys oic draghen soude den last van xii stuv(er)s erflic/
die op ande(re) goede stonden der voirs(creven) katlinen toebehoiren(de) en(de) /
die xii stuv(er)s opt vors(creven) vercochte huys zetten en(de) heure ande(re)/
goede dairaf ontlasten Ende dae(re)nboven op drie pet(er)s te/
xviii stuv(er)s tstuck erflic dairaf de twee pet(er)s stonden staen/
t(er) quitinghen elcken pe(n)ningh met xvii inder weerden voirs(creven)
//
en(de) den derden peter met met xvi geliken pe(n)ninghen met vorwerden/
wurt dat de selve jan den eenen peter voirs(creven) staende te quitene/
met xvi afleggen soude en(de) dair voe(r) t(er) stont gheven x pet(er)s/
en(de) dande(r) vi peters bynnen den vier paeschdaghen nu naistc(omende)/
Ende hebben voirt gedraghen dat de voirs(creven) jan ter stont beta[e]lde/
thien peters in afslaghe vander quitinghen vanden voirs(creven) peter/
die te quiten steet met xvi Es voirt geclairt dat de voirs(creven)/
katline heur pe(n)ninghe uuten voirs(creven) cope behoirende los zulle(n)/
volgen van pontpe(n)ninghen uutgescheiden vanden voirs(creven) xii stuv(er)s/
erflic en(de) besittinghen der selver Dairaf de selve katline/
den pontpe(n)ning soude draghen en(de) dat de coma(n)scap d(air)op/
toegingh en(de) gesloten was Soe es getermineert dat katline/
clincke voirs(creven) gehouden sal zijn den voirs(creven) janne vander voirt vand(en)/
coopmanscap voirs(creven) der vercochter goede guedinghe en(de) genoech/
te doen en(de) dat de selve jan heure van heuren pe(n)ninghen betali(n)ge/
doen sal na dat de wairheit gedragen heeft Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer