SAL7762, Act: R°7.2 (9 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°7.2  
Act
Date: 1474-06-28

Transcription

2019-09-01 by Walter De Smet
It(em) nae dien dat denijs laukens de jonghe aenghesproken heeft/
janne zeghers als dat de selve jan zeghers teghen hem ghecocht/
hadde xl scapen elck van dien xiii(½) stuv(er)s ende noch een scaep om/
x stuv(er)s ende noch een scaep bynne(n) te gheven(e) wae(re)n tsame(n) xlii/
schape(n) met vurw(er)den dat hij halff tghelt betalen soude nu sinte jansmisse/
lestleden ende vestich(eit) doen om dander helicht te betalen(e) te kersmisse volghen(de)/
versuekende betalinghe te hebben(e) vanden t(er)mijne van sinte jansmisse voirlede(n)/
ende vestich(eit) doen om dand(er) betaelt te wordd(e)n te kersmisse naestc(omende) Dair op/
de voirs(creven) jan zeghers seyde dat de xv scapen vande(n) xlii voirs(creven) niet soe goet/
en wae(re)n als sij billicken souden sijn nae inhoude(n) der comescap Soe es/
vo(n)nisslijken ghewijst dat de voirs(creven) jan ghehoude(n) sal sijn der voirs(creven) denijse/
sijne(n) eysch te voldoene ende heeft dae(re)ntynden de voirs(creven) jan van sijne(n)/
voirs(creven) ghebreke yet te volghen(e) dat hij dat doen mach met rechte/
cor(am) roelofs roelants berghe langrode vos heykens junii xxviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-05-03 by Jos Jonckheer