SAL7762, Act: V°267.1 (507 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°267.1  
Act
Date: 1475-04-10

Transcription

2019-11-24 by Walter De Smet
Item de voirs(creven) vrouwe lijsbeth met janne heuren sone p(ri)us eman(cipa)[to]/
geloven(de) als voe(r) h(ere)n janne heuren man te vervanghen (et)c(etera) henrick/
en(de) amelrijck pynnoc voer hen selven en(de) inden name ende/
van weghen emonts en(de) lodewijcx heuren bruede(re)n die zij/
in desen oic geloven te vervanghen hebben malcande(re)n toegeseeght/
en(de) gelooft oft zo wae(re) dat de gesust(ere)n des vors(creven) henricks/
en(de) amelrijcks ende docht(ere)n des voirs(creven) wilen amelrijcx e(n)nichssins/
meynden voirder dan in tderdendeel gericht te zijne inde/
leengoede die naecteliken bleven zijn en(de) van outs hebben/
toebehoirt amelrijcke wilen pynnoc oft oic e(n)nichssins in/
e(n)nigher porcien oft deele meynden gericht te zijne inde leengoede/
die h(ere)n symoene wilen pynnoc toebehoirt hebben dat zij dan/
hen dair teghen samentliken p(ar)tie zullen maken ende hen/
dairaf diffende(re)n tegen de gesuste(re)n voirs(creven) Ende oft den/
selven gezuste(re)n van e(n)nighen van dien leengoeden yet meer/
aengewesen wordde dat zij samentliken van dien te geliken/
verliese en(de) laste staen zullen elc na zijn advenant het/
zij dat dat verlies geboert bij rechte oft mynlic bij tractate/
desgelijcx oft joffr(ouwe) elze pynnocx weduwe willems wilen/
van daelhem ende zuster der voirs(creven) gebruede(re)n meynde gericht/
te zijne inde tsijsgoede ende eygengoede gecomen van h(ere)n symoene/
wilen pynnoc ridde(r) dat zij insgelijcx samentliken van dien/
p(ar)tie zullen maken tegen de selve joffr(ouwe) elze en(de) heuren kynde(re)n/
om die selve joffr(ouwe) elze met heuren kynde(re)n d(air) inne niet/
gericht te zijne oft ten minsten inne te bringhen alsulken/
goede alsmen bevinden sal moegen dat zij sculdich ware/
inne te bringhen Ende oft van dien der selver joff(rouwen)/
elzen oft heuren kynde(re)n yet aengewesen wordde met rechte/
oft met mynliken tractate aengevueght dat van dien de/
voirs(creven) vrouwe lijsbeth met heuren medeplicht(ere)n vorscr(even) te/
geliken laste zullen staen elck na advenant Cor(am) roelofs vos ap(ri)lis x
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer