SAL7772, Act: R°34.3-V°34.1 (59 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°34.3-V°34.1  
Act
Date: 1485-07-23

Transcription

2021-03-29 by Gerry Van Helmont
It(em) charle del baire van chamont en(de) daniel fricx/
woenen(de) te bossuyt hebben gelooft ind(ivisim) h(ere)n janne ma/
roton canonick s(in)t jacops opde biest achten(de)tsestich/
rijnsch g(ulden) te lxv? pl(a)c(ken) tstuc en(de) xiiii st(uvers) te iii pl(a)c(ken) tstuc/
te betalen(e) tussche(n) dit en(de) s(in)t gielijs dage p(ri)ma/
septe(m)bris naistcomen(de) te betalen(e) oft dat zij des/
yerste maendaigs na ons(er) vrouwen dach nati(vi)tas/
d(air) naest volgen(de) alh(ier) inder vroente(n) gielijs de vos/
vorsters come(n) sulle(n) en(de) van dair niet schryden/
sij en hebbe(n) tgene des voirs(creven) es voldaen oft mijns/
hee(re)n moet en(de) al op te pene en(de) banduyn van/
twintich cron(en) half ons(er) gened(ichs) hee(re) en(de) half onder/
den hee(re) dair die gebreckelike onder bevond(en) sulle(n)
//
wordde(n) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] alse van seke(re)n acht(er)stelle dairinne/
zij als borgen jans van dyoen aen de caple(n) van/
sint jacops voirs(creven) van t heu(r)en thienden tyncourt/
verbonden zijn Coram oppend(orp) vynck julii xxiii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator