SAL7775, Act: V°355.2-R°356.1 (617 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°355.2-R°356.1  
Act
Date: 1490-04-29

Transcription

2021-02-12 by Karel Embrechts
Alsoe als ten v(er)volge jans de wairseghe(re) geleydt/
zijnde nae den rechte van des(er) stadt uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot alle den goeden/
beide have en(de) erve ond(er) den ande(re)n henricx wigg(er)s/
en(de) jans wilen wiggers zijns brued(er)s soe waer/
die gelegen zijn gescreven es geweest met hem/
met brieven van des(er) stadt gescreve(n) aen den/
meye(r) van corttelke oft zijne(n) stadhoude(r) alle de/
selve goede te leve(re)n en(de) te doen volgen oft/
den bring(er) der voirs(creven) brieve(n) in zijne(n) ende/
den voirs(creven) he(n)ricke en(de) willem(me) wigg(er)s oft zij/
hen hier tegen hadden willen oppone(re)n dach/
van rechte op heden dienen(de) alhier te compare(re)n/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e)/
doen besceiden Ald(aer) de voirs(creven) p(er)sone(n) no he(n)rick/
wigg(er)s niet en co(m)pareerde den nochtan dat de/
voirs(creven) wille(m) co(m)pareerde en(de) den voirs(creven) geleidden/
co(m)pare(re)nde en(de) trecht vort v(er)sueken(de) Soe hebbe(n)/
de scepen(en) van loven(e) yerst aengehoirt woute(re)n/
boenroede e bode te voete van des(er) stadt die/
/ cleerde bij zijne(n) eede de leveri(n)ge en(de) dach beschei/
dinge voirs(creven) gedaen te zijne ter maniss(en) smeyers/
gewesen met vo(n)nissen datmen den voirs(creven) geleidde(n)/
vand(en) voirs(creven) goeden des voirs(creven) henricx houden soude/
inde macht van zijne(n) scepen(en) brieven beleide soe/
v(er)re het noch voir hen scepen(en) comen es eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator