SAL7776, Act: V°9.2-R°10.1 (19 of 893)
Search Act
previous | next
Act V°9.2-R°10.1  
Act
Date: 1490-06-26

Transcription

2019-10-23 by Greet Stevens
Voirts zijn bleve(n) en(de) gevalle(n) den voers(creven) lod(ewijken) vand(er)/
borch en(de) jouffr(ouwe) katlijne(n) [marien katlijne(n)] van dongelb(er)ge voir hen ende/
inden name als voe(r) voe(r) hen derde gedeelte de goede/
hier nae bescreve(n) Ierst thoff te overwynge houden(de)/
omtrint negen en(de) [een] half [elf] boende(re)n en(de) een half dachmael/
des zijn hier inne mede begrepe(n) i(½) boend(er) lants leens/
die de voers(creven) henr(ic) uute(n) selve(n) xi boend(er) en(de) (½) dach(mael)/
voir uut hebbe(n) moet voir zijn leen op xvii(½) mol(evate)/
rogs uute(n) selve(n) goed(en) gaen(de) en(de) dat oic e(n)nige vand(en)/
selve(n) ligge(n) ond(er) eene(n) p(ar)tscore? Ende voirt meer opde(n)/
last van iii(½) mudd(en) rogs erflijc die de kynde(re) henr(ix)/
wijlen vande(n) eynde op thof en(de) goede va(n) p(er)trayes?/
die der voers(creven) wijlen jouffr(ouwe) in lijsbetthe(n) in deylinge(n)/
vielen welke iii(½) m(ud)[d(en)] rogs erflijc de voers(creven) lod(ewijc) [en(de)] jouffr(ouwe) marie ka(tlij)[nen]/
ka(tlij)[ne] va(n) des(er) hue(re)n gedeelte jairlijcx sculdich sulle(n)/
zijn te dragen en(de) de voers(creven) goede va(n) p(er)trayes? oft/
ande(re) soe v(er)re d(aer) e(n)nige voe(r) belast staen(de) va(n)der
//
jairlijchscher betaling(en) der selv(er) te lossen(e) en(de) d(aer) voe(r) sulle(n)/
dese selve goede van wynge d(aer) voe(r) v(er)obligeert staen/
en(de) blive(n) soe v(er)re de lossinge va(n) dien niet en es/
gebuert It(em) zijn noch gebleve(n) en(de) gevalle(n) den selve(n)/
lod(ewijcke) en(de) jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne(n)] [marien katlijnen] no(m)i(n)e uts(upra) alle de beempde/
totten voers(creven) hove behoiren(de) op iii r(yns) g(ulden) en(de) xii st(uvers) uute(n)/
voers(creven) geheele(n) goeden gaen(de) It(em) noch eene(n) beempt/
houden(de) o(m)trint drie dachmale(n) gelege(n) bynne(n) loeven(en)/
It(em) eene(n) beempt gelege(n) te goerbroeck op eene(n) capuyn/
en(de) vi d(eniere) d(aer) uutgaen(de) It(em) tweelf ryns g(ulden) erflijc opt/
goidshuys vande(n) troene It(em) zess croene(n) erflijc opde/
stadt van loeven(en) It(em) drie guld(en) pet(er)s erflijc op seke(re)/
goed(en) en(de) ond(er)pande gelege(n) te lybbe libbeke It(em) drie/
croene(n) te xxv st(uvers) tstuc erflijc op seke(re) pande toebehoiren(de)/
lodewijcke va(n) bo(m)male gelege(n) te [vacat] en(de) d(aer)o(m)trint/
It(em) xiii st(uvers) erflijc opt huys geheete(n) de roye p(or)orte/
inde borchstrate It(em) xiiii st(uvers) erflijc opde drie hari(n)ge(n)/
opde vischm(ar)ct It(em) iiii(½) st(uvers) erflijc op seke(re) huysen/
willems hubrechts gelege(n) inde bakeleyne It(em) viii pl(a)c(ken)/
erflijc op seke(re) goeden goirts vande(n) b(er)ge It(em) een vierdel/
wijng(ar)ts gelege(n) opde(n) roeselberch opde(n) pacht d(aer) uutgaen(de)/
gedragen(de) xiiii gelte(n) wijns It(em) xv gelt(en) en(de) eene(n) pot/
wijns erfs pachts aen en(de) op eene(n) wijng(ar)t gelege(n) buyte(n)/
der groefporte(n) toebehoiren(de) myne wed(uwe) [vacat] wijle(n) va(n)/
ravescote It(em) noch xi gelte(n) min (½) waelpot wijns oic erfs/
pachts op eene(n) wijng(ar)t toebehoiren(de) h(er) ja(n)ne va(n)de(n) steenwinckel/
deken vand(er) biest oic gelege(n) buyte(n) de groefporte(n) Welke/
deylinge de voers(creven) henr(ic) vand(en) b(er)ghe gelaudeert geratif(iceert)/
en(de) geapp(ro)beert heeft d(aer) op ad opus behoirlijc v(er)thijen(de) en(de)/
r(e)nu(n)c(ieren)[de] p(ro)mitt(ens) sat(isfacere) si quid p(ro)ut cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-05-21 by Inge Moris