SAL7778, Act: R°334.2-V°334.1 (661 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°334.2-V°334.1  
Act
Date: 1493-03-30

Transcription

2019-01-08 by Walter Winnelinckx
Nae dien pet(er) van daelhem als procur(ator) jouffrouwe(n)/
magdelene(n) van meenssele geleyt zijnde nae deser/
stad rechte voir sijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loeven(en) tot allen den goeden beyde have en(de) erve/
peters van winxele geheete(n) love(n)wech soe wair die gelegen/
sijn huer met eene(n) diene(r) van des(er) stad alle de selve/
goede heeft doen leve(re)n ende der weduwen des voirs(creven)/
wijlen pet(er)s en(de) [vacat] hue(re)n man oft zij hen dair/
tegen hadden wille(n) oppone(re)n dach van rechte op heden/
dienen(de) doen bescheiden alhier te compare(re)n inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) aldair gheen van hen/
en es compareert den voirs(creven) pet(er) compare(re)nde en(de) trecht/
voirts v(er)sueken(de) Soe dat scepen(en) van loeven(en) ter maniss(en) smeyers/
gewesen hebben met vo(n)nisse nae dat hen behoirlijc gebleken/
was bij cleernissen willems le(m)mens vorste(r) de vors(creven)
//
leveri(n)ge en(de) dach besch(eidinge) behoirlijc gedaen te/
zijne dat men den voirs(creven) geleydde(n) vand(en) voirs(creven)/
goeden houden sal inde macht van zijnen scepen(en)/
brieve(n) soe verre het noch voir hen scepen(en) comen/
is In scampno eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer